Обявени нови групи

Разработка на платформата за кариерно ориентиране

 
No aim No gain
Разработка на платформата за кариерно ориентиране
от No aim No gain - понеделник, 5 октомври 2015, 10:12
 

Онлайн платформата за кариерно ориентиране Orientirane@ е в процес на разработка, който ще продължи до края на м. Септември 2015 год. 

След приключване на разработката ще бъде предоставена възможност за регистрация и достъп за потребители на платформата до съдържанието и предлаганите курсове.