Обявени нови групи

Група за кариерно ориентиране

 
Снимка на Евгения Месерджиева
Група за кариерно ориентиране
от Евгения Месерджиева - четвъртък, 21 януари 2016, 10:40
 

На 10 март ще се проведе група за кариерно ориентиране

Начало:11 часа.

Първите 5 записали се ученици участват в групата.