ОНЛАЙН

Групова работа с кариерен консултант

ОПИСАНИЕ

Два модула, които се състоят от работа във виртуална класна стая и стъпки

където се намират въпроси,които ще Ви помогнат да научите малко повече за себе си.

Всички стъпки и отговори, които дадете

ще бъдат на разположение в рамките на 24 часа от приключване на Модула

в случай, че искате отново да разгледате какво сте написали.

Date: 04/02/2019


Регистрация